Groeistrategie

Uw onderneming bestaat al enige tijd en loopt goed. U wilt echter een stapje verder! U heeft al diverse activiteiten ondernomen om de organisatie te laten groeien, maar het gewenste effect is uitgebleven. Natuurlijk kunt u allerlei redenen bedenken die een groei tegenhouden (crisis, te veel concurrenten, onvoldoende gekwalificeerd personeel), maar bij Subvenio Consultancy zijn we van mening dat elke reële wens om te groeien, te realiseren is. Wij helpen u dan ook graag om uw doelen te bereiken.

Wat kunt u van ons verwachten?

1. Analyseren van de huidige situatie

Om u te kunnen helpen met de groei van uw organisatie, hebben we een totaalbeeld nodig van uw onderneming. De eerste fase van de groeistrategie bestaat dan ook uit het analyseren van de huidige situatie om een beeld te krijgen van de organisatie, de omgeving en van de activiteiten die al ondernomen zijn om een groei te bewerkstelligen.

2. Vaststellen van de gewenste situatie

Samen met u zullen we de gewenste situatie vaststellen. In sommige gevallen kijken we een jaar vooruit, in andere gevallen bepalen we waar we over vijf jaar willen zijn. Dit is afhankelijk van de ondernemer en de organisatie. Iedere groeistrategie is immers maatwerk, iedere organisatie is uniek. We willen de gewenste situatie zo reëel mogelijk definiëren, zodat de verwachting ook werkelijk gerealiseerd kan worden.

3. Plan van aanpak

Wat moet er gebeuren om de gewenste situatie te bereiken? Wij voorzien u van een gedetailleerd plan van aanpak, waarin precies staat omschreven hoe u uw doelen kunt bereiken. Onderdelen in dit plan zijn altijd:

  • Advies m.b.t. website en social media
  • Advies m.b.t. inrichting van uw organisatie
  • Advies m.b.t. marketingacties
  • Advies op het gebied van kostenbeheersing

Nazorg

Natuurlijk verdwijnen wij niet uit beeld als we het plan van aanpak hebben beschreven en met u hebben doorgenomen! U kunt er op dat moment voor kiezen of Subvenio Consultancy actief voor uw organisatie aan de slag gaat om de stappen uit het plan van aanpak te realiseren, of dat u zelf met uw medewerkers aan de slag gaat om het plan van aanpak uit te voeren. U kunt Subvenio Consultancy op ieder gewenst moment nog consulteren om onduidelijkheden helder te krijgen. Wij blijven betrokken totdat de doelstellingen zijn behaald!

Heeft u interesse? Neem dan snel contact op om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Kosten en doorlooptijd

Na een eerste kennismakingsgesprek kunnen wij een inschatting maken van de kosten. De complexiteit van een organisatie is hierbij voor een groot deel bepalend voor de hoogte van de kosten.

Voor stap 1 en 2 zullen wij intensief met u samenwerken. Afhankelijk van uw beschikbaarheid zal de doorlooptijd van een traject dan ook korter of langer zijn. Gemiddeld hebben we voor de stappen 1 en 2 ongeveer 5 werkdagen nodig. Na het afronden van de eerste twee stappen hebben wij nog 10 dagen nodig voordat we de groeistrategie hebben beschreven in het plan van aanpak. In theorie kunt u dus binnen 15 dagen een doordachte en pragmatische groeistrategie voor u hebben liggen. De praktijk leert dat de gemiddelde doorlooptijd tussen de 2 en 6 weken ligt.

Traditionele groeistrategieén

Natuurlijk hebben we kennis van de groeistrategieen van o.a. Ansoff en Porter. Deze zullen we ook zeker in het achterhoofd houden wanneer we voor u aan het werk zijn. Echter, wij zijn van mening dat iedere organisatie uniek is en een standaard theorie of model niet zomaar kan worden toegepast op elke organisatie. Wij zorgen liever voor maatwerk!