Home

Subvenio Consultancy adviseert, coacht en begeleidt (startende) ondernemers bij het opstarten en laten groeien van hun onderneming.

Hoe doen we dat?

 • Door het schrijven van unieke businessplannen
 • Door het opstellen van zinvolle groeistrategieën
 • Door het coachen van de ondernemer op het gebied van bedrijfsvoering
 • Door het schrijven van goede teksten voor verschillende doeleinden

Businessplan

U wilt starten met een nieuwe onderneming, of u wilt uw huidige onderneming uitbreiden. Misschien heeft u wel een uitdagend project waar financiering voor nodig is. Of wellicht wilt u vanuit een WW uitkering als ondernemer starten.

In al deze gevallen is een goed businessplan van groot belang. Bent u zelf niet in de gelegenheid om een goed plan te schrijven, dan helpen wij u graag.

Wat kost het schrijven van een businessplan of ondernemingsplan?

Een businessplan voor een ZZP’er of eenmanszaak kost bij Subvenio Consultancy € 725,- exclusief BTW.

Voor MKB bedrijven of bijzondere projecten, hanteren we een tarief van  € 1125,- exclusief BTW.

Heeft u een WW uitkering en wilt u starten als ondernemer met behoud van uitkering, dan heeft u een businessplan voor het UWV nodig. Omdat deze plannen niet heel uitgebreid hoeven te zijn, maar wel een goed beeld moeten geven van uw plannen, hanteren we een speciaal tarief hiervoor, te weten: €229,- exclusief BTW. Dit tarief is alleen geldig wanneer u als ZZP’er begint of een eenmanszaak opricht en er geen financiering voor uw plannen nodig is.

U heeft al een Businessplan?

Heeft u zelf een businessplan geschreven, maar wilt u het graag door een onafhankelijke derde laten lezen? Ook dat kan bij Subvenio Consultancy. Wij lezen graag uw plan en voorzien dit van opbouwende kritiek. Indien nodig helpen we het plan te voltooien.

Een review van een businessplan of ondernemingsplan kost € 125,- exclusief BTW.

Vanzelfsprekend gaan wij zeer vertrouwelijk om met alle businessplannen en business ideeën die bij ons aangeleverd worden.

Onze werkwijze

 1. Wanneer uw aanvraag bij ons binnenkomt, nemen wij contact met u op om over uw ideeën te praten. Dit kan in een persoonlijk gesprek of telefonisch.
 2. Als u hierna een goed gevoel heeft bij de samenwerking, verzoeken wij u uw informatie naar ons te mailen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld! We gaan ervan uit dat u zelf al een marktanalyse en concurrentieanalyse hebt gedaan, maar natuurlijk zullen wij ook inhoudelijk met u meekijken en zo nodig extra informatie aan het plan toevoegen.
 3. Afhankelijk van de omvang van het plan en de hoeveelheid informatie, zullen we binnen maximaal 3 weken een eerste conceptversie aan u mailen. Na uw op- en aanmerkingen zullen wij het plan voor u voltooien. U ontvangt het plan in PDF en Word formaat en indien gewenst een ingebonden exemplaar (extra kosten €15,-)

Extra mogelijkheden

Natuurlijk helpen we u graag verder met uw onderneming! Zo adviseren we bij financieringsaanvragen, of begeleiden we u bij het gesprek met een geldverstrekker.

Ook overige startersvragen kunt u geheel vrijblijvend aan ons voorleggen.

Wanneer u uw Businessplan bij Subvenio Consultancy heeft laten maken, ontvangt u gedurende een jaar een standaard korting van 10% op al onze tarieven.

Groeistrategie

Uw onderneming bestaat al enige tijd en loopt goed. U wilt echter een stapje verder! U heeft al diverse activiteiten ondernomen om de organisatie te laten groeien, maar het gewenste effect is uitgebleven. Natuurlijk kunt u allerlei redenen bedenken die een groei tegenhouden (crisis, te veel concurrenten, onvoldoende gekwalificeerd personeel), maar bij Subvenio Consultancy zijn we van mening dat elke reële wens om te groeien, te realiseren is. Wij helpen u dan ook graag om uw doelen te bereiken.

Wat kunt u van ons verwachten?

1. Analyseren van de huidige situatie

Om u te kunnen helpen met de groei van uw organisatie, hebben we een totaalbeeld nodig van uw onderneming. De eerste fase van de groeistrategie bestaat dan ook uit het analyseren van de huidige situatie om een beeld te krijgen van de organisatie, de omgeving en van de activiteiten die al ondernomen zijn om een groei te bewerkstelligen.

2. Vaststellen van de gewenste situatie

Samen met u zullen we de gewenste situatie vaststellen. In sommige gevallen kijken we een jaar vooruit, in andere gevallen bepalen we waar we over vijf jaar willen zijn. Dit is afhankelijk van de ondernemer en de organisatie. Iedere groeistrategie is immers maatwerk, iedere organisatie is uniek. We willen de gewenste situatie zo reëel mogelijk definiëren, zodat de verwachting ook werkelijk gerealiseerd kan worden.

3. Plan van aanpak

Wat moet er gebeuren om de gewenste situatie te bereiken? Wij voorzien u van een gedetailleerd plan van aanpak, waarin precies staat omschreven hoe u uw doelen kunt bereiken. Onderdelen in dit plan zijn altijd:

 • Advies m.b.t. website en social media
 • Advies m.b.t. inrichting van uw organisatie
 • Advies m.b.t. marketingacties
 • Advies op het gebied van kostenbeheersing

Nazorg

Natuurlijk verdwijnen wij niet uit beeld als we het plan van aanpak hebben beschreven en met u hebben doorgenomen! U kunt er op dat moment voor kiezen of Subvenio Consultancy actief voor uw organisatie aan de slag gaat om de stappen uit het plan van aanpak te realiseren, of dat u zelf met uw medewerkers aan de slag gaat om het plan van aanpak uit te voeren. U kunt Subvenio Consultancy op ieder gewenst moment nog consulteren om onduidelijkheden helder te krijgen. Wij blijven betrokken totdat de doelstellingen zijn behaald!

Heeft u interesse? Neem dan snel contact op om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Kosten en doorlooptijd

Na een eerste kennismakingsgesprek kunnen wij een inschatting maken van de kosten. De complexiteit van een organisatie is hierbij voor een groot deel bepalend voor de hoogte van de kosten.

Voor stap 1 en 2 zullen wij intensief met u samenwerken. Afhankelijk van uw beschikbaarheid zal de doorlooptijd van een traject dan ook korter of langer zijn. Gemiddeld hebben we voor de stappen 1 en 2 ongeveer 5 werkdagen nodig. Na het afronden van de eerste twee stappen hebben wij nog 10 dagen nodig voordat we de groeistrategie hebben beschreven in het plan van aanpak. In theorie kunt u dus binnen 15 dagen een doordachte en pragmatische groeistrategie voor u hebben liggen. De praktijk leert dat de gemiddelde doorlooptijd tussen de 2 en 6 weken ligt.

Traditionele groeistrategieén

Natuurlijk hebben we kennis van de groeistrategieen van o.a. Ansoff en Porter. Deze zullen we ook zeker in het achterhoofd houden wanneer we voor u aan het werk zijn. Echter, wij zijn van mening dat iedere organisatie uniek is en een standaard theorie of model niet zomaar kan worden toegepast op elke organisatie. Wij zorgen liever voor maatwerk!

Coaching

Wij helpen u graag door onze ervaring en kennis met u te delen! Heeft u vragen op het gebied van ondernemerschap, bedrijfsvoering, administratieve organisatie, personeelszaken etc? Wij geven u graag antwoorden en helpen u verder op weg.

Iedereen heeft wel eens de behoefte om met een onafhankelijke, objectieve persoon, met kennis en ervaring, van gedachten te wisselen. Daarvoor kunt u terecht bij Subvenio Consultancy. Wij denken heel graag met u mee, of het over kleine problemen gaat of ingewikkelde lange termijn strategieén.

Neem gerust contact op om te zien of we ook u kunnen helpen.

Teksten

‘Wie schrijft, die blijft’ 

Maar dan moet u wel kunnen schrijven! Wilt u als organisatie groeien, meer naamsbekendheid verwerven, nadrukkelijker aanwezig zijn op de markt, dan is het belangrijk dat u regelmatig iets van zich laat horen/lezen. Dit kan bijvoorbeeld door iedere maand een blog te publiceren, of door een mailing te sturen. In beide gevallen is het belangrijk dat de inhoud mensen aanspreekt en dat er correct Nederlands wordt geschreven. Niet iedereen is hier even bedreven in, waardoor het heel zinvol kan zijn om een ervaren tekstschrijver in te huren.

Wij verplaatsen ons in uw business, om de teksten die u wenst zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw organisatie en bij uw doelgroep.

U kunt bij ons terecht wanneer u eenmalig een goede tekst nodig heeft, maar ook voor een structureel samenwerkingsverband, waarbij alle teksten voor een organisatie door ons geschreven worden. Ook is het mogelijk dat u zelf uw teksten schrijft, maar ze door ons laat corrigeren, aanpassen of verbeteren. Er zijn diverse mogelijkheden, wilt u weten of we ook u kunnen helpen, mail ons dan met uw vragen: info@subvenio.org.

Voor welke teksten kunt u een beroep op ons doen?

 • Blogs
 • Website teksten
 • Flyer en/of brochure teksten
 • Persberichten
 • Zakelijke brieven
 • Offertes
 • E-mail mailings
 • Businessplannen
 • Rapporten of verslagen